Добре дошли!

Добре дошли в сайта на едно съвременно и модерно българско училище
ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - село Баня


Сентенция

"Считай за нещастен този ден или този час, в който не си усвоил нищо ново и нищо не си прибавил към своето образование."В ОУ "Паисий Хилендарски"  работи млад, талантлив и амбициозен преподавателски колектив

Директор

Борислав Груев


Главен учител
Елена Ушева
Начални учители
Учители на група ЦДО в начален етап


старши учител Христо Чобанов
учител Юлия Петрова
сарши учител Петранка Цуцуманова
старши учител Ветка Костова
старши учител Румяна Цеклеева
старши учител Тодорка Смилкова
старши учител Ана Попиванова
  учител на група ЦДО Красимира Котиркова
 
учител на група ЦДО Павлина Парева
учител на група ЦДО Невена Калудинчева
учител на група ЦДО Костадин Дурев

Учители в прогимназиален етап

Български език и литература - учител Татяна Панкова

Английски език - учител Анелия Гърменова

Математика - старши учител Анна Чангулова

Информационни технологии - старши учител Величка Букурещлиева

Природни науки - учител Гергана Граматикова

Физическа култура и спорт - старши учител Радослав Цуцуманов

История и цивилизация - старши учител Румяна Ячкова

География и икономика -  учител Борислав Попов

 
учител на група ЦДО Костадин Левенов

 
учител на група ЦДО Вержиния Ангелова