Добре дошли!

Добре дошли в сайта на едно съвременно и модерно българско училище
ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - село Баня


Сентенция

"Считай за нещастен този ден или този час, в който не си усвоил нищо ново и нищо не си прибавил към своето образование."В ОУ "Паисий Хилендарски"  работи млад, талантлив и амбициозен преподавателски колективДиректор
Борислав Груев

Главен учител
Елена Ушева
Начални учители
Възпитатели в начален етап

              старши учител   Славка Костова
старши учител   Христо Чобанов
   старши учител    Магдалена Ушева
              старши учител    Ветка Костова
              старши учител    Румяна Цеклеева
              старши учител    Тодорка Смилкова
              старши учител   Ана Попиванова


                 учител   Юлия Петрова
  учител   Красимира Котиркова
                 учител   Павлина Парева
    старши учител   Петранка Цуцуманова
                 учител   Елица Терзиева
                 учител   Елена Стоилова
Учители в прогимназиален етап

Български език и литература - учител Татяна Панкова

Български език и литература -  учител Гергана Донева

Английски език - учител Анелия Гърменова

Английски език - учител Веселина Юнчова-Левенова

Математика - старши учител Анна Чангулова

Информационни технологии - старши учител Величка Букурещлиева

Информационни технологии - учител Мария Чобанова

Природни науки - учител Гергана Граматикова

Физическа култура и спорт - старши учител Радослав Цуцуманов

История и цивилизация - старши учител Румяна Ячкова

География и икономика - учител Марина Рачева

Музика - учител Стаменка Бъсина

Възпитатели в прогимназиален етап

старши учител Катя Рогова

учител Мария Стипцова

учител Костадин Левенов