Добре дошли!

Добре дошли в сайта на едно съвременно и модерно българско училище
ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - село Баня


Сентенция

"Считай за нещастен този ден или този час, в който не си усвоил нищо ново и нищо не си прибавил към своето образование."Началото

     Първото килийно училище в Баня е открито през 1830 г. в къщата на майстор уста Лампе. В приземието на неговия дом е имало просторна "зала", която е била, както се изразяват тогава, "първото свърталище" (частно училище), където даскалува Манол Чакъров - п ъ р в и я т  у ч и т е л   в историята на Баня.
     Нова тенденция в развитието на частните килийни училища в Разложко е появата на първите светски училища, с което започва отделянето на училището от църквата.

     През 1869 г. Манол Чакъров учителства и в новопостроеното светско училище в селото "Отец Паисий".

  

Старото светско училище
Построено с доброволния труд на цялото християнско население
Свещеник Иван Поппанайотов АсянчинСвещеник Асянчин оставя  2000 златни лева за издръжка на училището в Баня

Свещ. Иван Асянчин  е български духовник, учител, революционер и дарител от Българското възраждане. Роден през 1834 година в  Баня. От 1849 година е учител в родното си село.

 През 1859 година получава свещенически сан и служи в Баня.

 От 1869 година преподава в новото  училище.

Автор е на ценната като исторически източник книга „Принос към изучаване на Разлога и по-частно на с. Баня, Разложко. Бележки и спомени“, издадена посмъртно в 1915 година в Пловдив.


Нашето училище днес


         

Сградата на днешното училище в Баня е построена през 1934 г. Всички строителни материали са осигурени на трудови начала с участието на цялото население.

Днес децата на Баня учат в просторно, топло и модерно училище. Тук творят и се развиват 256 деца от I до VIII клас.