Добре дошли!

Добре дошли в сайта на едно съвременно и модерно българско училище
ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - село Баня


Сентенция

"Считай за нещастен този ден или този час, в който не си усвоил нищо ново и нищо не си прибавил към своето образование."

група "Математика" Vl клас

група "Английски език" V клас


група "Математика" lV "а" клас


група "Български език и литература" II "а" клас
В нашето училище стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.
Основната цел е да се подпомогне равния достъп до
качествено образование и по-пълното обхващане на учениците.
За учебната 2019/2020 г. в училището има 12 групи:
-БЕЛ за 1клас, 2а клас, 2б клас
-Математика за 3а клас, 3б клас, 4а клас, 4б клас, 6 клас и 7 клас
- Английски език за 5 клас
- Човекът и природата за 6 клас

група "Човекът и природата" Vl клас

група "Математика" lV "б" клас

OU "Sv. Paisiy Hilendarski"- Primary school,  Banya, sv.paisii@mail.bg

Copyright © 2016. All Rights Reserved.