Добре дошли!

Добре дошли в сайта на едно съвременно и модерно българско училище
ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - село Баня


Сентенция

"Считай за нещастен този ден или този час, в който не си усвоил нищо ново и нищо не си прибавил към своето образование."Образци на документи  • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава >>тук

  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи >>тук


  • Преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища >>тук


  • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование >>тук