Добре дошли!

Добре дошли в сайта на едно съвременно и модерно българско училище
ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - село Баня


Сентенция

"Считай за нещастен този ден или този час, в който не си усвоил нищо ново и нищо не си прибавил към своето образование."Национална програма“Квалификация“ 2018

 модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“

        

 На 26 октомври 2018 год. четирима учители от нашето училище, съвместно с учители от гр. Белица и от гр. Кресна,  посетиха ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, общ. Сливен. Посещението беше част от обучителния семинар на  Националната програма „Квалификация“, направление „Мобилности за посещения на училища с развита ИТ структура“. Посрещането беше топло и гостоприемно. Колегите споделиха своя опит за  работи с електронната платформа „Феникс“, мултимедийната платформа за обучение „MozaBook“, както и с образователния софтуер „Envision“.

    Бяхме впечатлени от показаните иновативни и интерактивни форми на учебно-възпитателна работа и постиженията на целия колектив в работата с ученици – билингви.

    Работата по проекта в нашето училище продължава и в момента. Споделихме с нашите колеги впечатленията си от посещението. Учителите включват повече разнообразни дейности в своята работа. Часовете в интерактивния кабинет повишиха много интереса и активността на учениците в учебния процес.  Учениците от начален етап учат с удоволствие,  използвайки платформата „Mouse Mischiefкато проследяват отговорите си на общ екран, използвайки многоцветни курсори на мишките.


Всичко в снимки>>

OU "Sv. Paisiy Hilendarski"- Primary school,  Banya, sv.paisii@mail.bg

Copyright © 2016. All Rights Reserved.